Croeso i byngalo Gwynfan sy’n cynnig llety hunan ddarpar yn agos i Landrindod yng Nghanolbarth Cymru.

Mae’r byngalo wedi ei leoli ar ein fferm deuluol 320 erw sy’n cynhyrchu gwartheg a defaid. Mae wedi ei adeiladu ar darn o dir i ffwrdd o’r fferm, gyda gerddi hyfryd a 3 lawnt i’n gwestai fwynhau, yn ogystal a digon o le preifat i barcio.

Mae’n le hollol dawel ag heddychlon er iddo fod ond 1 milltir o bentref Llanyre, sydd a thafarn arbennig o dda a bwyd hyfryd. Mae yna barc chwarae i blant yn y pentref a hen eglwys a mynwent sy’n werth ei gweld.

Mae tref Llandrindod tua 3 milltir i ffwrdd ac yn cynnig holl gyfleusterau sydd ei angen i fwynhau ac ymlacio yng nghefn gwlad.

Mae Gwynfan yn le perffaith i ymlacio ac i ymweld a mannau diddorol Canolbarth Cymru. i’r Dê mae Bannau Brycheiniog, Eryri i’r Gogledd, a thrê glan mor Aberystwyth i’r Gorllewin.

Mae Gwynfan a golygfeydd panoramig a gallwch weld Bannau Brycheiniog a fforestydd Maesyfed yn y pellter. Gallwch fwynhau cerdded y llwybrau, beicio ar lonydd tawel a chyffro beicio mynydd yma.
Mae’r ardal hyn yn baradwys i wylwyr adar gyda’r barcudiaid coch yn llanw’r awyr, a chanolfannau natur, merlota a physgota o fewn tafliad carreg.

Mae Gwynfan yn cynnig llety hunan ddarpar i rhwng 2 a 6 person, mewn byngalo moethus gyda 3 ystafell wely. Mae wedi cael gradd 4 seren gan “Visit Wales”, a medrwch fwynhau golygfeydd godidog cefn gwlad Cymru.

Gwylio adar – Gallwch wylio bwydo’r barcud coch ar Fferm Gigrin yn Rhayader, sydd ar agor i’r cyhoedd bob dydd o’r flwyddyn. Mae’r ardal hyn yn enwog am y barcud coch a gallwch eu gweld nhw’n hedfan dros Gwynfan bob dydd. Ardal delfrydol i wylwyr adar.

Mae byngalo Gwynfan wedi ei adeiladu ar fferm fynydd Gwynfan yn Powys, Canolbarth Cymru. Mae’r fferm 320 erw wedi ei ffermio gan deulu’r Mills am 65 o flynyddoedd, gyda’r drydedd cenhedlaeth yn dangos diddordeb i ddilyn y draddodiad amaethyddol.

Latest News

gwynfan-holidays

No more ‘Agent Commission’ – book direct with owner January 2013

As of January 2013 Gwynfan Bungalow is to be solely managed by the owners. No more Agents Fees and no more Agents Commission. Guests can book direct … ….read more…

royal welsh show

Royal Welsh Winter Fair – 26th & 27th November 2012

Set in the heart of rural Wales and priding itself on being the best prime stock event in the UK, the Royal Welsh Winter Fair has something to offer … ….read more…

Testimonials

“A relaxing, peaceful holiday, just what we were looking for. Comfortable, well equipped accommodation with gorgeous views and lovely hosts. Nice nearby town offering all we needed. Wonderful landscapes. Its been great. Thank You “

Alison & Will – Bristol

“WOW, fabulous bungalow, a real home from home and the view is breath taking. Watching the kites hover above was amazing. We will recommend you to our friends and family and be back again XX “

Manley Family – Gloucester